Technologia

Domy z bali są ekologiczne: drewno działa jak klimatyzator, który latem pochłania ciepło, a zimą to ciepło oddaje ludziom, żyjącym w domach z bali. Dlatego latem w nich jest chłodnawo, a zimą – ciepło.

Norweskie połączenie
Bale są łączone w różny sposób, z których najstarszy i najlepszy to „norweskie połączenie“, które w istocie jesc uznane najmocniejszym i najcieplejszym ze wszystkich w praktyce stosowanych połączeń.

Bale są obrabiane maszynowo przy użyciu maszyn precyzyjnie przycinających je do określonego i zuniformizowanego kształtu. Najpierw są obcinane boki bali, potem górna i dolna części. Ważne, aby po obróbce bale były gładkie i ciągłe, aby było możliwe wprowadzenie niezbędnej ilości materiałów termoizolacji w celu zachowania ciepła.

W przeciwnym razie ściany zimą będą wilgotne. W produkcji używamy bali o grubości 20 cm, wysokości 30 cm, a miejce połączenia, w którym kładnie się bal na bal, wynosi 15 cm. Drewno kupujemy naprawdę wysokiej jakości. Średnica bali jest nie mniejsza niż 32 cm.

Unikalność „norweskiego połączenia“ polega na tym, że w czasie schnięcia (schnięcie jest nieuniknione, nawet jeśli drewno jest wysuszone, ponieważ po zbudowaniu drewnianego domu materiał wciąż jeszcze będzie gromadził wilgoć, potem ją wydawał itd.) oraz osiadania szkieletu domu to połączenie kątowe, dzięki swojej masie, łączy się uniemożliwiając przekręcenie się bali.

Szkielet domu z bali jest konstruowany na placówce budowlanej naszej firmy. To umożliwia niezbędną kontrolę wszystkich etapów montażu. Potem sporządza się plan montażu, szkielet domu jest przewożony na miejsce montażu i montowany bezpośrednio na podłożu. Główny gatunek drewna, wykorzystywany w produkcji, to sosna.

Wróć